Close

Contact

Je kunt ons vinden op Bogert 1, 5612 LX Eindhoven.

Openingstijden

Maandag: 09.00u – 14.30u
Dinsdag: 09.00u – 14.30u
Woensdag: 09.00u – 12.00u
Donderdag: 09.00u – 14.30u
Vrijdag: 09.00u-12.00u

Het is mogelijk om, in overleg met Lotte Smidt, een rondleiding te plannen.

Contactpersonen:

Lotte Smidt, Intake functionaris
Telefoon: 06 18 63 50 52
E-mail: l.smidt@zorgokee.nl
maandag t/m donderdag bereikbaar op afspraak

Jelle Benoit, docent
Telefoon: 06 83 00 21 69
E-mail: j.benoit@dewijnberg.nl
maandag t/m donderdag vanaf 13.00u
vrijdag telefonisch bereikbaar

Coronavirus

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen. Zorgokee en alle andere organisaties onder de concernkoepel van de Mutsaersstichting zijn reeds in februari gestart met de voorbereidingen om de continuïteit van de zorgprocessen mogelijk te maken. Er is vanuit het concern een crisisteam ingericht dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt en hierop voortdurend anticipeert. Dagelijks vinden er  briefings plaats om alle organisaties te informeren en eventueel het personeel en cliënten voor te lichten en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Hierin worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Zorgokee kiest voor stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert zoveel mogelijk de zorg voor haar cliënten. Voor cliënten die bij zorgokee verblijven betekent dit dat wij, zoveel mogelijk de bestaande begeleiding voortzetten. Indien noodzakelijk telefonisch of via beeldbellen. Dit geldt ook voor de individuele begeleiding in de thuissituatie. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers.

Omdat wij de landelijke richtlijnen volgen bieden wij voorlopig(tot 6 april) geen groepsbegeleiding aan. Als er vanuit de regelgeving van de overheid toch naschoolse begeleiding nodig is, kunt u contact opnemen met onze administratie; info@zorgokee.nl

Mocht u nog andere vragen hebben kunt u ook contact op nemen via info@zorgokee.nl