Close

Hoe je dag er uit komt te zien?
Nou, zo dus

Onderwijsprogramma

Op iedere leerling afgestemd. Welke verwachtingen en richtlijnen staan hiervoor?


Groepsactiviteit

Maandag:           Samenwerking

Dinsdag:             Vocalize

Woensdag:         Ik en de ander

Donderdag:        Verborgen verhalen (NPO)

Vrijdag:                n.v.t.

 

 

Projecten voor creatief en ontspanning

Ideeën tot aan de zomervakantie:

  • Schilderij
  • Werkstuk maken
  • Gedichtenbundel met illustraties
  • Mislukte poster
  • Groepsspellen voor ontspanning

Dagstructuur

Tijd Wat
9.00 uur Opstart Route B column
9.15 uur Start onderwijsactiviteit
10.15 uur Groepsactiviteit
10.45 uur Pauze
11.00 uur Onderwijsactiviteit
11.45 uur Creatief/Ontspanningsactiviteit
12.15 uur Evaluatie van de dag (halve dag)
12.30 uur Pauze
12.30 uur Naar huis (halve dag)
13.00 uur Onderwijsactiviteit
13.45 uur Creatief/ontspanningsactiviteit
14.15 uur Evaluatie van de dag
14.30 uur Naar huis

Excursiemiddag

Wat zijn hierin mogelijkheden?
Voorstel 1x in de maand of 1x in de twee weken een excursiemiddag. Denk hierbij aan samen vrijwilligerswerk doen, sportmiddag, dieren verzorgen, tuinieren of een musea bezoeken. Hierin dus kijken wat mogelijk is en welke budget is hiervoor beschikbaar.

Fase 0

​Aanwezig zijn

Fase 1

Motivering tot onderwijs en zorgvragen staan centraal

Fase 2

Actief onderwijs volgen. Zorgvragen steeds meer naar de achtergrond

Fase 3

Uitstroom naar onderwjis

Evaluatie (routering bepalen) na iedere 6 weken.

Coronavirus

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen. Zorgokee en alle andere organisaties onder de concernkoepel van de Mutsaersstichting zijn reeds in februari gestart met de voorbereidingen om de continuïteit van de zorgprocessen mogelijk te maken. Er is vanuit het concern een crisisteam ingericht dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt en hierop voortdurend anticipeert. Dagelijks vinden er  briefings plaats om alle organisaties te informeren en eventueel het personeel en cliënten voor te lichten en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Hierin worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Zorgokee kiest voor stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert zoveel mogelijk de zorg voor haar cliënten. Voor cliënten die bij zorgokee verblijven betekent dit dat wij, zoveel mogelijk de bestaande begeleiding voortzetten. Indien noodzakelijk telefonisch of via beeldbellen. Dit geldt ook voor de individuele begeleiding in de thuissituatie. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers.

Omdat wij de landelijke richtlijnen volgen bieden wij voorlopig(tot 6 april) geen groepsbegeleiding aan. Als er vanuit de regelgeving van de overheid toch naschoolse begeleiding nodig is, kunt u contact opnemen met onze administratie; info@zorgokee.nl

Mocht u nog andere vragen hebben kunt u ook contact op nemen via info@zorgokee.nl