Close

Visie en doelstellingen

visie

Route B werkt outreachend op en in samenwerking met scholen, met als doel zo snel mogelijk te kunnen voldoen aan de specifieke onderwijs zorg behoeften van de jeugdige om optimaal tot ontwikkeling te komen.
Route B biedt adequate expertise als er specifieke zorg- en onderwijsbegeleiding nodig is.

Het onderscheidt zich door de integrale aanpak, waarbij zorg en onderwijs aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast kenmerkt het zich door het korte en bondige karakter, waarbij snel op- en afgeschakeld kan worden.

doel stel lingen

  • De kloof tussen de mogelijkheden van de jeugdige en het aangeboden onderwijs verkleinen
  • Toewerken naar regulier onderwijs of alternatief ontwikkelperspectief
  • Jeugdigen die meer zorgbehoeften hebben dan de school /maatschappij kan bieden terug laten keren naar een passende plek binnen de maatschappij (onderwijs, stage/arbeid).
    Hierbij worden de zorg- en maatschappelijke doelen vertaald naar de praktijk van alle dag.
  • Tevens is het binnen Route B mogelijk te onderzoeken wat en welke plek passend is voor het kind om binnen de maatschappij te functioneren.

Coronavirus

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen. Zorgokee en alle andere organisaties onder de concernkoepel van de Mutsaersstichting zijn reeds in februari gestart met de voorbereidingen om de continuïteit van de zorgprocessen mogelijk te maken. Er is vanuit het concern een crisisteam ingericht dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt en hierop voortdurend anticipeert. Dagelijks vinden er  briefings plaats om alle organisaties te informeren en eventueel het personeel en cliënten voor te lichten en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Hierin worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Zorgokee kiest voor stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert zoveel mogelijk de zorg voor haar cliënten. Voor cliënten die bij zorgokee verblijven betekent dit dat wij, zoveel mogelijk de bestaande begeleiding voortzetten. Indien noodzakelijk telefonisch of via beeldbellen. Dit geldt ook voor de individuele begeleiding in de thuissituatie. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers.

Omdat wij de landelijke richtlijnen volgen bieden wij voorlopig(tot 6 april) geen groepsbegeleiding aan. Als er vanuit de regelgeving van de overheid toch naschoolse begeleiding nodig is, kunt u contact opnemen met onze administratie; info@zorgokee.nl

Mocht u nog andere vragen hebben kunt u ook contact op nemen via info@zorgokee.nl