Close

Er staat een heel team voor je paraat!

Wie zijn wij

Route B is een samenwerking tussen onderwijsinstelling De Wijnberg en zorginstelling Zorgokee. Waarbij we onderwijs- zorgarrangementen aanbieden van jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar die (tijdelijk) niet naar school gaan omdat de ondersteuningsbehoefte groter is dan onderwijs op dat moment kan bieden.

het team

Jelle Benoit

Mijn naam is Jelle Benoit. Ik ben docent, coach en begeleider bij route B. Het creëren van een veilige situatie waarbij jongeren leren weer in hun kracht te staan is mijn doel.

Lotte Smidt

Hallo, mijn naam is Lotte Smidt en binnen Route B werkzaam als pedagogisch coach. Ik ben bij Route B betrokken vanuit Zorgokee. Binnen Route B bied ik begeleiding aan leerlingen, zowel in groepsverband als één op één. Samen met de leerlingen werk ik stap voor stap aan hun persoonlijke doelen en ontwikkeling, waarbij de kwaliteiten van de leerlingen centraal staan.

Marit Brekelmans

Hallo, mijn naam is Marit Brekelmans en binnen Route B werkzaam als pedagogisch coach. Vanuit Zorgokee ben ik betrokken bij Route B. Binnen Route B bied ik begeleiding aan leerlingen zowel in groepsverband in de klas als op individueel niveau. Ik draag mede de zorg voor de zorgdoelen binnen het onderwijs-zorgtraject. Samen met de leerlingen werken we stap voor stap aan een terugkeer naar school waarin vertrouwen in zichzelf, kwaliteiten en eigen kunnen centraal staan.

Leonie de Vries

Hoi, mijn naam is Leonie de Vries en ik ben binnen Route B werkzaam als pedagogisch coach. Ik ben betrokken bij Route B, vanuit ZorgOkee. Binnen route B bied ik begeleiding aan leerlingen in groepsverband in de klas. Ik draag samen met mijn collega’s, zorg voor de zorgdoelen binnen het onderwijs-zorg traject. Samen werken we met de leerlingen stap voor stap, aan hun persoonlijke doelen en terugkeer naar school. Hierin staan het zien van eigen kwaliteiten, vertrouwen in zichzelf en hun eigen kunnen centraal. 

Coronavirus

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen. Zorgokee en alle andere organisaties onder de concernkoepel van de Mutsaersstichting zijn reeds in februari gestart met de voorbereidingen om de continuïteit van de zorgprocessen mogelijk te maken. Er is vanuit het concern een crisisteam ingericht dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt en hierop voortdurend anticipeert. Dagelijks vinden er  briefings plaats om alle organisaties te informeren en eventueel het personeel en cliënten voor te lichten en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Hierin worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Zorgokee kiest voor stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert zoveel mogelijk de zorg voor haar cliënten. Voor cliënten die bij zorgokee verblijven betekent dit dat wij, zoveel mogelijk de bestaande begeleiding voortzetten. Indien noodzakelijk telefonisch of via beeldbellen. Dit geldt ook voor de individuele begeleiding in de thuissituatie. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers.

Omdat wij de landelijke richtlijnen volgen bieden wij voorlopig(tot 6 april) geen groepsbegeleiding aan. Als er vanuit de regelgeving van de overheid toch naschoolse begeleiding nodig is, kunt u contact opnemen met onze administratie; info@zorgokee.nl

Mocht u nog andere vragen hebben kunt u ook contact op nemen via info@zorgokee.nl